Urticaria in a 12-Year-Old Female Patient Undergoing Traditional Cautery Therapy: Case Report

Sevgi Bilgiç Eltan, Ercan Küçükosmanoğlu, Abdülkadir Usta, Özlem Keskin
Tüm hakları saklıdır. © 2016 AAI