Macrolide Allergy in Children and the Negative Predictive Value of Drug Provocation Tests in Mild Index Reactions

Betül Karaatmaca, Şule Büyük Yaytokgil, İlknur Külhaş Çelik, Özge Yılmaz Topal, Ersoy Civelek, Müge Toyran, Emine Dibek Mısırlıoğlu
Tüm hakları saklıdır. © 2016 AAI