A Case of Mediterranean Spotted Fever Misdiagnosed as Drug Allergy

Süda Tekin, Ayhan Gözaydın, Ayşe Bilge Öztürk
Tüm hakları saklıdır. © 2016 AAI