A Case of Cyanocobalamin Allergy with Tolerance to Hydroxycobalamin

Özlem Yılmaz, Funda Erkasar Çıtak
Tüm hakları saklıdır. © 2016 AAI