Should Radiotherapy and Phenytoin Not Be Given Concurrently? EMPACT Syndrome

Emek Kocatürk, Utkan Kızıltaç, Şule Güngör, Bachar Memet, Tülin Yüksel
Tüm hakları saklıdır. © 2016 AAI